Středa 29. května 2024
O nás

Kořenové čistírny odpadních vod

Bahenní rostliny
 
Obchod
Nákupní košík
Reference
Kontakt
Odkazy
 
design: Pája :)
napište mi na icqmůj web

Kořenová čistírna Spálené Poříčí - 20 let provozu

V letošním roce je to 20 let, co byla dostavěna první část kořenové čistírny ve Spáleném Poříčí zhruba pro 700 obyvatel a 10 let, co byla dostavěna zhruba stejně velká druhá část. Již deset let tedy čistí kořenová čistírna odpadní vodu z celého Spáleného Poříčí.

V roce 1992 byla spálenopoříčská kořenová čistírna postavena asi jako třetí  takovéto zařízení v celé ČR. Od roku 2002, kdy byla postavena druhá část je tato čistírna největší kořenovou čistírnou v naší republice. Snad právě z těchto důvodů se o naši čistírnu po celou dobu provozu zajímají jak příznivci tohoto způsobu čištění, tak samozřejmě i lidé, kteří tomuto způsobu čištění příliš nevěří. Spálenopoříčská kořenovka patří proto nejen mezi nejstarší a největší čistírny tohoto typu v ČR, ale také mezi nejznámější čistírny. Je uváděna v odborné literatuře a snad na každém odborném semináři i webových stránkách, které se zabývají touto problematikou. Je proto asi pochopitelné, že je také nejdiskutovanější ze všech kořenových čistíren, které znám a různé nepravdy a zavádějící tvrzení slyším velmi často nejen od laiků, ale i od lidí, kteří se čištěním odpadních vod zabývají.
Proto mi dovolte seznámit Vás s výsledky, které byly za uplynulých 20 let na této čistírně shromážděny.

Za období 1992-2010 bylo provedeno celkem 647 rozborů a  z tohoto počtu nevyhověly pouze 3 rozbory, naposledy v lednu 2000.

Všechny tyto grafy jsou převzaty od Doc. Ing. Jana Vymazala Csc. a jsou uváděny v odborné literatuře. Rozbory byly prováděny nejrůznějšími laboratořemi a často, zvláště v prvních letech provozu je prováděly na své náklady instituce, které  sami chtěly získat informace o možnostech čištění odpadních vod pomocí kořenových čistíren. Mnoho rozborů například dělala na vlastní náklady Krajská hygienická stanice v Plzni.
Kořenových čistíren v ČR je v současnosti okolo 250. Nejvíce obecních čistíren je postaveno pro 200 – 500 obyvatel. Malé kořenové čistírny pro rodinné domy, tedy pro 4 – 6 obyvatel již nedokážeme všechny evidovat.
Kořenové čistírny mají řadu výhod. Například neoteplují planetu, protože nespotřebovávají elektrickou energii. Zvyšují biodiversitu krajiny, ale také jsou provozně velmi levné. Vodné stočné ve Spáleném Poříčí je 40 Kč   vodné stočné v ČR se pohybuje od 50 do 90 Kč. Přehled  poplatků za vodu v ČR si můžete najít na stránkách www. vodarenstvi.com. Můžete si zde přečíst i zisky jednotlivých vodárenských společností.
Jsem přesvědčen, že obecní zastupitelstva mají morální povinnost vůči svým občanům hledat nejlevnější možná řešení. Kořenové čistírny, které provozují obce sami, takovým řešením mohou být.

 

Nahoru